select your language:   
dasamilas facebook sayfası dasamilas twitter sayfası
Hakkımızda       Kalite        İmalat       Ürünler       Standlar       Referanslar       İletişim
Kalite
 
 
DasaMilas.Com
 
Hakkımızda
Kalite
İmalat
Ürünler
POP Standlar
Referanslar
İletişim
 
DasaMilas Haberler
 
FACHPACK 2013
DasaMilas Ambalaj olarak, Almanya Nürnberg şehrinde 24-26 Eylül 2013 tarihleri arasında gerçekleşecek olan FACHPACK 2013 Fuar'ında 7A Holdeki 505 nolu standımızda siz değerli müşteri ve çözüm ortaklarımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız.
devamı >>
 
Sedex Smeta 4 Pillar
DASA MİLAS AMBALAJ, 22 Nisan 2013 tarihinde SEDEX SMETA 4 PILLAR denetimi geçirmiş, Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2008) , Gıda Ambalaj Güvenliğinden (BRC-IOP rev:4) başarı ile geçirilen denetimler ve alınan sertifikalardan sonra Sosyal Sorumluluk, Çevre ve İş güvenliği- İş Sağlığı ile ilgili, yasal mevzuatlara uyum konusunda, oldukça iyi bir konumda olduğunu ispatlamıştır.
devamı >>
 
Kalite Sertifikalarımız
 
ISO 9001:2008 (indirmek için tıklayın)
BRC/IOP (indirmek için tıklayın)
İşletme Kayıt Belgesi (indirmek için tıklayın)
 
 
Gıda Ambalaj Güvenliği Politikası
 
DASA MİLAS AMBALAJ “Her Birimde Kalite” anlayışının sürekliliğini benimseyen bilinçle, Gıda Güvenliği Politikasını şu şekilde belirlemiştir;
 

Topluma ve doğal çevreye duyarlı, çalışanların ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini zamanında, verimli ve hatasız şekilde karşılayan, sürekli gelişmeye açık, kaliteli hizmet veren, sektörde öncü bir kuruluş olmak.

Hammadde ve yardımcı malzeme temininden, ürünün müşteriye gidiş sürecine kadar ulusal ve uluslar arası ilgili tüzük ve yasalarla belirtilen kurallara uymak, ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmek.

“Önce insan sağlığı” prensibini ilke edinerek, gıda güvenliğini çalışma prensibi olarak belirleyip gıda ambalajı üretmek.

Bu sorumluluğu tedarikçilerimizle paylaşarak, tedarikçilerimizin de sürecini iyileştirmek.

 
Sosyal Sorumluluk Politikası
 
DASA MİLAS AMBALAJ olarak “Önce İnsan” ilkesini benimseyerek, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte, faaliyetlerimizi çağın gereklilikleri, dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Toplum bilinciyle hareket ederek sosyal standartlara uygun olarak çalışmayı firmamız sorumluluğu olarak kabul etmekteyiz. Bu sorumluluktan yola çıkarak oluşturduğumuz politikamız;
 
İsdihdam

Çalışanlar hiçbir konuda zorla, kölelik yoluyla, gönülsüz, baskı altında veya hapse dayalı olarak istihdam edilmez.

Tüm çalışanlar eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir.

Çalışanlardan işverenlerine “teminat” vermeleri veya kimlik belgelerini işverenlerine teslim etmeleri beklenemez ve çalışanlar, makul bir süre öncesinden bildirimde bulunmak kaydı ile işi bırakma hakkına sahiptir.

 
Toplantı Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkı

Çalışanlar, her türlü özgürlüğü olduğu gibi toplu sözleşme ve birlik kurma konusunda da özgürdür.

Çalışanların temsilcileri ayrımcılığa maruz bırakılmaz ve işyerinde temsilcilik işlevlerini rahatça yerine getirirler.

 
Güvenli ve Hijyenik Çalışma Koşulları

Sanayi ve her türlü belirgin tehlike konusunda geçerli olan bilgiler göz önüne alınarak güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamı sağlanır.

Çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerinin mümkün olan şekilde en aza indirilmesi yoluyla, çalışmadan kaynaklanan, bununla ilgili olan veya çalışma sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza ve yaralanmaların engellenmesi için uygun adımlar atılır.

Çalışanlar, düzenli ve kayıtlı sağlık ve güvenlik eğitimleri alır. Söz konusu eğitimler, yeni ve yeniden görevlendirilen çalışanlar için tekrar edilir.

Çalışanlarımızın çalışma ortamı yeterli donanıma sahip olup, temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlamaları için her türlü imkan sunulmaktadır.

 
Çocuk İşçi Çalıştırma

DASA MİLAS AMBALAJ’da çalışma yaşı yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir.

 
Asgari Ücret

Ücret politikası çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.

Bütün çalışanlara, işe girmelerinden önce ücretleri ile ilgili istihdam koşullarına ve ödeme aldıkları her dönemde aldıkları ücretin ayrıntılarına dair anlaşılabilir bilgi verilmektedir.

Bir disiplin yöntemi olarak ücretlerden kesintiye veya ilgili çalışanın açık izni olmaksızın ulusal yasalarca öngörülenlerin dışında ücret kesintisine izin verilmez. Bütün disiplin önlemleri kaydedilir. Çalışanların disiplini ve gelişimi eğitimler ve talimatlar ile sağlanır.

 
Acımasız veya İnsanlık Dışı Muameleler

Fiziksel istismar veya disiplin uygulaması, fiziksel istismar tehdidi, cinsel veya başka türlü taciz ve sözlü istismar ya da öteki yıldırma şekilleri yasaktır.

 
Çalışma Saatleri

Çalışma saatleri ulusal yasalara uygun olarak düzenlenir.

Çalışanların haftalık izinlerini kullanarak tatil yapmaları sağlanır.

Fazla mesai isteğe bağlıdır. Fazla mesainin haftada 12 saati aşmamasına özen gösterilir ve fazla mesailer düzenli talep edilmez. Fazla mesailerin karşılığı yasalara uygun olarak ödenir.

 
Ayrımcılık

DASA MİLAS AMBALAJ' da işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, ulusal kökene, dine yaşa, cinsiyete, medeni duruma, cinsel tercihlere, politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliğe ayırma söz konusu olamaz.

Çalışanlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup, kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.

 
Düzenli İsdihdam

Mümkün olan her durumda, yapılan iş, ulusal yasalar ve uygulamalar tarafından tanınan istihdam ilişkisi temelindedir.

Çalışma yasası veya sosyal güvenlik yasaları ve düzenli istihdam ilişkisinden kaynaklanan düzenlemelere tabi olan işçilere karşı yükümlülükler göz ardı edilmeden uygulanır.

 
Çalışma Etiği

Çalışanlar, şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.

Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.

Çalışanlar, prensip olarak, şirket dışında ikinci bir işte çalışamaz. Ancak, çalışanların sosyal sorumluluklarını yerine getirmesi teşvik edilir. Bu amaçla, Genel Müdür ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı alınmak suretiyle, kamu hizmeti yapan bir dernek, vakıf, meslek veya eğitim kuruluşunda görev alınabilir.

Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanılamaz, şirket dahilinde siyasi faaliyet yürütülemez, siyasi partilere bağış yapılamaz ve siyasi kampanyalara destek verilemez.

Çalışanlar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır.

Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.

Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak katılınması, şirketin iç düzenlemelerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve Genel Müdür ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayının alınması suretiyle gerçekleştirilebilir.

 
DASA MİLAS AMBALAJ de Sosyal Sorumluluk Politikasındaki tüm kriterler kalite yönetim sistemi ile kontrol altına almakta ve çağdaş bir yönetim sistemiyle yönetmekte, faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemektedir.
 
Kalite Politikası
 
DASA MİLAS AMBALAJ ; “Her Birimde Kalite” anlayışının sürekliliğini benimseyen bilinçle, Kalite Politikasını şu şekilde belirlemiştir.
 

Müşteri talepleri ve ihtiyaçlarının analizini doğru tespit etmek, zamanında teslim ve istenen kalitede ürünlerle, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak.

Müşteri talepleri ve hijyen kurallarına uygun, müşteri memnuniyetini tam sağlayacak ürünlerin üretilmesi için, araştırma, geliştirme çalışmaları yapmak, teknolojiyi takip ederek, yurtiçi pazarında liderlik çıtamızı yükseltmek, yurtdışı pazarında rekabet gücümüzü arttırmak.

Kalite sistemimizin devamlılığı için, üst yönetimden, en alt çalışana kadar kalite bilincini yerleştirmek, takım çalışması ile planlı faaliyetlerimizi yerine getirmek, gerekli eğitimlerle, süreçleri sürekli iyileştirmek ve kalite bilincini aynı zamanda ahlak felsefesi olarak yerleştirmek.

Kaliteli üretimin, kaliteli malzeme ve hizmet satın alarak sağlanacağı bilinciyle, aynı kalite kültürünü paylaşabileceğimiz tedarikçiler ile çalışmak, tedarikçilerimizin gelişimine de katkı sağlamak.

 
Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
 
DASA MİLAS AMBALAJ Çevre & İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını şu şekilde belirlemiştir;
 

Uymakta olduğumuz Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yürürlülükteki yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere bağlı kalmak.

Tüm çalışanlarımızın, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bilinçlenmeleri için gerekli eğitimleri ve faaliyetleri planlayarak gerçekleştirmek.

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, riskleri önceden belirleyerek çalışmalar yapmak ve belirlenen risklerle ilgili önlemler alarak bunları minimize etmek.

Proses ve ürün kaynaklı çevresel kirlenmeyi önlemek amaçlı aynı zamanda atıklarımızın bertarafı ve geri kazanılması ile ilgili faaliyetleri planlamak, azaltma çalışmaları yapmak ve uygulamak.

Enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmak ve çevreye duyarlı davranarak oluşabilecek zararları minimize etmek.

Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaları Kalite Yönetim ve Gıda Ambalaj Güvenliği sistemi ile birlikte entegre ederek, iyileştirme çalışmalarını düzenli takip etmek.

 
 
 
 
 
DasaMilas'ı Takip Edin
 
DasaMilas Kalite
 
 
DasaMilas Websiteleri
 
web tasarım: grafikers
DasaMilas adı ve logoları DasaMilas Ambalaj'a aittir ve tüm isim haklarına sahiptir
Tüm hakları saklıdır © 2012